Blog

2020-01-02

Virtualizáció az informatikában

A virtualizáció az elmúlt évek igen jelentős technológiája. Sokan sokféleképpen határozzák meg, és a virtualizáció a növekvő vállalatok, felhasználók számára sok előnyt kínál. Ma az IT-ben egy állandó van, ez a változás. Ez a változás jól kiszolgálható a virtualizáció segítségével. Egyszerőbb, jobban skálázható, költséghatékonyabb IT infrastruktúra érhető el, amely rugalmasabban követheti a változásokat. A virtualizáció kifejezés alatt leggyakrabban az egy fizikai gépen futó több operációs rendszert értjük. Ez az úgynevezett szerver virtualizáció, amely nem a virtualizáció egyetlen fajtája, bár napjainkban kétségtelenül leginkább ez van szem előtt.

A hagyományos informatikai környezet minden rétege, tehát a hardver, az operációs rendszer, az alkalmazások és a tárhely egy megfelelő együttmőködésre vannak beállítva. Ezek az összetevők csak meghatározott számítógépekbe helyezhetik el, és az ezek által létrejött rendszer nem képes rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz. Ezzel szemben a virtualizáció megszünteti a rendszer elemeinek egymástól való függését. A virtualizált infrastruktúrában a rendszer elemei logikailag elkülönülnek és függetlenek egymástól. A rendszer különböző rétegeinek szétválasztásával rugalmasabbá és egyszerőbbé válik a változtatáskezelés, tehát már nem kell minden egyes elemet beállítani ahhoz, hogy az elemek együttmőködjenek. Az összetevők lényegében azonnal elérhetik, amely megkönnyíti az infrastruktúra elemeinek dinamikus hozzáadását, frissítését és támogatását.

Virtualizáció

Amint az ábrán is látható a cél az, hogy a különböző rétegek – az operációs rendszer és a hardver, az alkalmazás és az operációs rendszer, valamint a felhasználói felület és a helyi számítógép – egymáshoz kapcsolása helyett virtualizációt alkalmazunk annak érdekében, hogy lazítsuk ezen összetevők egymástól való közvetlen függőségét. Óriási előnye a technológiának, hogy központosítható a rendszer felügyelete valamint a rendszer skálázhatósága is javul.

Profil virtualizáció:

A felhasználói adatokat és beállításokat a PC-ről egy központi helyre mozgatjuk (az eredeti helyen egy virtuális példány marad).
Előnyök:

  • A felhasználói adatok védelme hatékonyabb
  • Könnyebb a gépek közti mozgás
  • Egyszerűbb kliens felügyelet (telepítés, migráció, upgrade)

Alkalmazás virtualizáció:

Alkalmazás virtualizáció

Az alkalmazásvirtualizáció különválasztja az alkalmazás konfigurációs rétegét az operációs rendszertől. A megoldás nemcsak az alkalmazások telepítés nélküli futtatását teszi lehetővé az ügyfeleken – asztali számítógépeken, kiszolgálókon és hordozható számítógépeken -, hanem azok központi felügyeletét is. És a nagy kedvencünk az hogy az alkalmazások hordozhatóvá változtathatók. Ez óriási előnyökkel jár, hiszen akár egy pen drive-on is hordozható a teljes munkakörnyezet (programokkal, adatokkal együtt). Ezt a környezetet pedig bármelyik számítógépen futtathatjuk.
Előnyök:

  • Minimálisra csökkenthetők az alkalmazások közötti ütközések és a frissítéskor szükséges tesztelési idők. Alkalmazás virtualizáció esetén minden egyes alkalmazás saját futtatókörnyezetben működik, a mögöttes operációs rendszertől elválasztva
  • Egyszerűbb az alkalmazások patch-elése
  • Operációs rendszer hiba nem érinti az alkalmazást
  • Hordozhatóság

A gyakorlatban már több megoldást is teszteltünk és használunk is. Tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy ezek a megoldások sokszor nem konkurensei egymásnak, mivel más-más problémák oldhatók meg praktikusabban egyikkel és mások a másikkal. Sokszor tapasztaljuk hogy a IT rendszerek fejlődése mellett, mindig maradnak régebbi programok is, amelyeket szeretnének a modernebb rendszereken is tovább alkalamazni. Vagy akár egy programból több verziót is szeretnének egyszerre feltelepíteni, mivel még nem álltak át teljesen az új rendszerre. Az ilyen jellegű problémék megoldására tökéletes ez a megoldás.

Kliensen hosztolt munkaasztal virtualizáció (Desktop Virtualizáció):

A nem kompatibilis alkalmazások számára egy helyi virtuális futási környezetet lehet biztosítani.
Előnyök:

  • Az alkalmazások és az operációs rendszerek közötti kompatibilitási gondok csökkennek
  • Az alkalmazás nem akadályozza az operációs rendszer cseréjét
  • Nagy számú kliens gép esetén jelentős egységesítés érhető el

Hardver virtualizáció:

Hardver virtualizáció

A hagyományos számítástechnikai környezetben, egy fizikai kiszolgálón egy operációs rendszer futhat, amely szorosan kapcsolódik a hardverhez. A hardver virtualizáció megszünteti a hardver és az operációs rendszer közötti szoros kapcsolatot és lehetővé teszi, hogy egy hardveren több operációs rendszer fusson. Ez a hardver jobb kihasználtsága mellett felgyorsítja az operációs rendszerek telepítését és felügyeletét. Hardver virtualizáció során egy fizikai számítógépet egy virtuális gép szimbolizál, így egy operációs rendszerkörnyezet jön létre, amely logikailag különválik az itt futtató kiszolgálótól. Ez a technológia több virtuális gép azonos időben való elérésével lehetővé teszi, hogy egy fizikai gépen egyszerre több operációs rendszer fusson, egymástól elkülönített és védett módon. Kiszolgálóvirtualizáció segíségével az alacsony kihasználtságú kiszolgálók összevonhatók kevesebb számú, jobban kihasznált számítógépekre. A meghibásodott rendszerek visszaállítását is könnyebbé teszi, mert a virtuális gépek tárolása fájlként történik, így a meghibásodott rendszer visszaállításához elég lehet a fájl átmásolása egy másik számítógépre.

Az előbb bemutatott előnyöket személyesen mi is tapasztaltuk már. Hiszen a FEFO Kft-vel együttműködve sikeresen ki lett építve egy hardver virtualizáción alapúló rendszer. Az igények és elvárások nagyok voltak a rendszerrel szemben, de a virtualizációval sikerült optimálisan kihasználni egy erős szerver képességeit és gyönyörűen megvalósult a rugalmasság. Könnyen lehet mentéseket készíteni, könnyen lehet bővíteni a rendszert új operációs rendszerekkel és nagyon könnyen átlátható és felügyelhető a virtuális rendszer.

Mindenképpen meg kell említeni még a MEGJELENÍTÉS VIRTUALIZÁCIÓT is. a lényeg hogy a megjelenítési virtualizáció a feldolgozást különválasztja a grafikai és az I/O-műveletektől, így lehetősét nyújt arra, hogy az alkalmazás egy adott helyen fusson, de máshonnan vezéreljék. A távvezérlés gyakran vékonykliensekről történik. Eddigi munkáink során többször is részt vettünk megjelenítési virtualizáción alapuló rendszer kiépítésében. Mivel a gyakorlati alkalmazhatósága miatt rendkívül fontosnak tartjuk, ezért ezt a témát kiemeltük egy külön cikkbe (Vékonykliens megoldások)

A teljes virtualizációs rendszer:

Ez az adatközponttól a munkaállomásokig terjedő virtualizáció új megoldások gyors rendszerbe állítását teszi lehetővé, feleslegessé téve új hardver beszerzését és az összetevők konfigurálását. Ezáltal csökkenthető a tesztelési követelmények és az alkalmazáskompatibilitási problémák száma, egyszerűsödnek az automatizálási folyamatok, és könnyebben megvalósíthatók a vész-helyreállítási megoldások. A munkaállomásokon a virtualizáció révén olyan infrastruktúra alakítható ki, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára a szükséges alkalmazások elérését, függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodnak.

Technológia
About admin